• Uroczysta inauguracja projektu OMNIS na Politechnice Warszawskiej

    W dniu 28.02.2024 odbyło się spotkanie uroczyście inaugurujące projekt OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność. Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów, który podkreślił znaczenie projektu OMNIS dla rozwoju nowoczesnego kształcenia przyszłych kadr dla kluczowych obszarów gospodarki, a także wdrażania nowych działań projektowych, spójnych ze strategią rozwoju Politechniki Warszawskiej. Główne założenia projektu… Czytaj dalej…

  • Projekt OMNIS – odpowiedź Politechniki Warszawskiej na potrzeby nowoczesnej gospodarki

    Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.”.  Jego celem jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy w branżach kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki: energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport. Projekt uzyskał dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Wartość projektu: 14 075 881,02 PLNWysokość wkładu z Funduszy… Czytaj dalej…

  • OMNIS – nowy projekt wspierający rozwój Politechniki Warszawskiej

    Politechnika Warszawska stale poszerza i wzmacnia swoją ofertę dydaktyczną, dlatego też rozpoczyna realizację kolejnego projektu wspierającego rozwój: „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.”. Celem OMNIS jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej PW do potrzeb rynku pracy w branżach kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki: energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport. Trzymając rękę na pulsie… Czytaj dalej…


Jednostka wiodąca
– koordynator projektu
Centrum Projektów Rozwojowych
Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
tel. +48 22 234 1423
tel. +48 22 234 1471
dkp.cpr@pw.edu.pl