Jednostka wiodąca
– koordynator projektu
Centrum Projektów Rozwojowych
Politechniki Warszawskiej
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
tel. +48 22 234 1423
tel. +48 22 234 1471
dkp.cpr@pw.edu.pl